1.Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Thailändska föreningen i Malmö (Thai association in Malmö,Sweden) och dess styrelse har sitt säte i Malmö.

2.Föreningens syfte

• Att vara ett nätverk för Thailändare bosatta i Malmö, Sverige och stödja varandra för att anpassa sig i svenska samhället och komma in i arbetsmarknaden

• Att vara ett centrum där man kan träffas, ha trevligt och utbyta kunskaper och åsikter

• Att främja och sprida thailändsk konst, kultur och tradition

• Att verka för förståelse mellan de thailändska och svenska folken,särskilt på det kulturella och sociala området

• Att skapa goodwill för Thailand i Sverige